9

AKTUALITY

Husovské slavnosti 2015
Dlouhodobá PR podpora kulturního festivalu pro širokou veřejnost při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa + několikaměsíční realizace všech doprovodných aktivit
Datum: prosinec 2014 - červenec 2015 - s vyvrcholením 5. a 6. 7. 2015
Místo konání: Husinec - Praha s těžištěm programu na Staroměstském náměstí v Praze