SPONZORINGOVÉ STRATEGIE

Odpovědnost firmy v sociální oblasti hraje důležitou roli v jejím vnímání celou společností. Zvolit správně strategii sponzoringu lze považovat za úspěšný krok k (potencionálním) zákazníkům, kteří odpovídají Vaší cílové skupině. V této oblasti nabízíme přípravu dlouhodobé sponzoringové strategie na základě analýzy aktuální situace a její následnou realizaci.

CASE STUDIES