MEDIÁLNÍ TRÉNINKY

Jak název napovídá, jedná se o jistou podobu školení v mediálních dovednostech. Cílem mediálního tréninku je připravit jeho účastníky na komunikaci se zástupci médií či na přímé vystupování v médiích. Jeho součástí je teoretická a praktická část. V rámci teorie se účastníci seznámí nejen se světem PR, ale i s médii jako takovými. Dozvědí se, jaké jsou zásady komunikace s médii, jak se při styku s médii chovat, čeho se naopak vyvarovat. Důraz je kladen také na komunikaci krizových či nepříjemných témat. Součástí praktické části je simulace rozhovoru s novinářem. Během ní je pořizována zvuková i obrazová nahrávka pro účely následného hodnocení.

Mediální trénink může probíhat zcela individuálně či ve skupině. Jako školitelé fungují externí odborníci na komunikaci, kteří působí v oboru již několik let a mají uznávané renomé. Jsou lektory jak pro teoretickou, tak pro praktickou část. Po jejím ukončení se starají o závěrečné hodnocení. To sestává z veřejného hodnocení nahrávky (kladů a záporů komunikačního umění účastníků) a doporučení pro další zlepšení. Praktickou část je pro ověření pokroků možno zopakovat. Účastníci také obdrží hodnocení v tištěné formě a nahrávku mediálního tréninku ve formě elektronické. Délka a podoba mediálního tréninku mohou být individuálně upraveny podle požadavků a cílů klienta.

CASE STUDIES

Název: mediální trénink soutěžícího na světově proslulou kulinářskou soutěž Bocuse d´Or
Místo konání: restaurace Hergetova Cihelna, Praha