Media lobbing

Media lobbing
Media lobbing je vyšší metou media relations. Jedná se o účinný nástroj komunikace, který je však nutné užívat s ohledem na znalost prostředí i etické kodexy. Je podmíněn vynikajícími vztahy s novináři, na kterých si naše agentura zakládá.

CASE STUDIES