Media monitoring

Media monitoring
Dle přání klienta zajišťujeme pravidelný monitoring médií v elektronické (vyhledávače monitoringu, webové servery) a fyzické podobě (manuální pročítání médií). Jeho vyhodnocování a reporting klientovi se mohou lišit na základě preferencí. Zajišťujeme průběžné zasílání scanů a linků mediálních výstupů klientovi, standardně jednou měsíčně předáváme přehled media monitoringu v elektronické a tištěné podobě včetně informacích o čtenosti jednotlivých titulů a přepočtu na AVE (inzertní hodnota výstupů).

CASE STUDIES