Příprava tiskových materiálů

Příprava tiskových materiálů
Příprava aktuálních, pravdivých a relevantních materiálů pro média, ať už v podobě pro hromadnou distribuci médiím či exkluzivních textů a rozhovorů sestavených podle přání jednotlivých médií. Zajištění textových podkladů, stylistické úpravy, v případě zájmu i překladu do cizího jazyka. Propojení s fotografickým portfoliem či zajištění fotografického portfolia v tiskové kvalitě, pokud jej klient nemá k distribuci.

- Tiskové zprávy
Zajištění stručných a výstižných textových informací kratšího charakteru s aktuální tématikou. V rámci servisu a kompletní strategie připravíme návrh vhodných témat pro komunikaci včetně timingu jejich distribuce, zajistíme kompletní texty na základě podkladů od klienta, postaráme se o jejich distribuci vybranou formou (direct mail či elektronicky) a pomocí follow-upu si ověříme zpětnou vazbu.

- Tiskové materiály
Příprava rozsáhlejších tiskových informací, které detailně zpracovávají vybranou tématiku (např. tiskové materiály o dané společnosti, nové produktové řadě apod.). V rámci této služby zpracujeme kompletní textovou i grafickou stránku materiálů, zajistíme jejich tisk, elektronickou podobu na USB či CD a formu distribuce podle dohody s klientem.

CASE STUDIES