MEDIA RELATIONS

Media relations neboli vztahy s médii patří mezi zcela zásadní činnosti naší agentury. Klademe důraz na budování a udržování nadstandardních vztahů s klíčovými médii a jejich zástupci. To se děje prostřednictvím pravidelného poskytování aktuálních a relevantních informací, ať již na vyžádání médií nebo z vlastní iniciativy. K udržování pravidelné komunikace využíváme kompletního spektra komunikačních prostředků od pořádání klasických tiskových konferencí, přes aktivní media lobbing až po přípravu exkluzivních materiálů přímo na míru jednotlivým médiím. Na základě znalosti fungování médií i osobních kontaktů jsme schopni vytvářet pro klienty reálnou přidanou hodnotu.

CASE STUDIES