KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Krizová situace může nastat prakticky z vteřiny na vteřinu a je důležité, aby společnost byla na takový stav důkladně připravena. Nezbytným předpokladem úspěšného řešení krize je důkladná příprava komunikační strategie v případě krize a rychlost komunikační reakce na vzniklou situaci. Pouze tak je možné nepříjemné situace zvládnout s minimálním negativním dopadem na jméno firmy. Součástí našich služeb je kompletní příprava na krizi včetně auditu, krizových plánů a manuálů, školení a testování osob, kterých se daná krizová témata dotýkají včetně simulace krize. Dále pak soustavný monitoring relevantních témat, okamžitá reakce a konzultace v případě krize a záštita vybraných třetích osob na podporu tvrzení.

CASE STUDIES