INTERNÍ KOMUNIKACE

Komunikace se zaměstnanci se v dnešní době stává nedílnou součástí aktivit společností z nejrůznějších odvětví. Interní komunikace je velmi významnou částí public relations, která napomáhá nastolení a udržení příjemné atmosféry v každém podniku. Ačkoli její primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci, má tento typ komunikace značný přesah i sílu také vně firmy. V této oblasti nabízíme celou řadu postupů a nástrojů pro podporu loajality a motivace zaměstnanců – firemní periodika pro zaměstnance, intranet, direct mailingy, hot lines a chaty, soutěže, volnočasové programy, eventy pro zaměstnance (večírky, teambuldingy) a další.

CASE STUDIES