Mediální audit

1. Mediální audit
Cílem mediálního auditu je poskytnout klientovi představu o tom, jak je komunikován a vnímán v médiích. Obvykle jej provádíme před samotným zahájením komunikace pro získání přehledu o četnosti, rozvrstvení, rozsahu, cílení a citovém zabarvení mediálních výstupů, které byly o klientovi či jeho produktech publikovány. Výsledkem je také zjištění hlavních realizovaných komunikačních témat. Metodika mediálního auditu se volí na základě přání klienta a doporučení agentury. Zjištěná data jsou následně komplexně statisticky vyhodnocena a využita pro strategické plánování další komunikace. strategii, cíle i komunikační prostředky a zaměřit se na efektivní řešení daného problému

CASE STUDIES