AUDITY

Znalost prostředí a analýza dané oblasti je velmi důležitým základním bodem při strategickém plánování budoucí komunikace. Na podkladě relevantních dat z provedeného výzkumu lze efektivně nastavit strategii, cíle i komunikační prostředky a zaměřit se na efektivní řešení daného problému

CASE STUDIES